GRAN TAST DELS VINS D´ ÀUSTRIA I HONGRIA . Els vins Vienesos.

ELS VINS DE L´IMPERI AUSTRE HONGARÈS.